Styrelse
 
Ordförande    Leif Björkman leffebjorkman@gmail.com 0707-13 76 10
       
Ledamot/fiskeansvarig Björn Söderstedt   070-276 05 94
       
Ledamot/miljöansvarig Torbjörn Boström t-bostrom@telia.com 08-542 417 76
       
Kassör           Solveig Björkman solveigbjorkman@gmail.com 070-321 58 20
       
Sekreterare Eva Söderlund Eva.backen11@gmail.com 073-687 48 13
       

Ledamot

Dennis Keyson dennis@keyson.se 073-600 96 13 
   
   
Suppleant Kent Wrangskog kent.wrangskog@gmail.com  
Suppleant Vakant    
   
Revisor Lars Landemar lars.landemar@hotmail.com 070-525 18 00
Revisor Jonas Rosenthal jonas.rosenthal@live.net 073-437 56 35
   
Revisorssuppleant Ulf Palin Ulf.Palin@lairdtech.com