Bli Medlem
 

Ljusterö Vatten- och Fiskevårdsförening (org.nr 802442-3926) bildades i juni 2008 med ändamål att restaurera befintliga vattenförbindelser mellan Ösbyfjärden och Arnöfjärden samt mellan Marumsviken och Ramsmoraviken. Detta för att uppnå syftet att skapa en bättre vattenkvalitet i hela området ut till Solvik i väster. Samt att i framtiden underhålla dessa vattenvägar och ge förutsättningar för en god fiskreproduktion och allmän vattenmiljö.

Genom att som enskild medlem stödja Ljusterö Vatten- och Fiskevårdsförening med årsavgiften 100 kronor per person, bidrar du till vår strävan att förbättra vattenmiljön i vårt område.

Företag eller föreningar kan bli medlemmar genom att betala 1-5 andelar á 1000 kronor i årsavgift. Företag och föreningar som stödjer oss kommer att uppmärksammas med logotype och länk från vår hemsida.

Bli medlem genom att:
Sätta in årsavgiften på föreningens plusgirokonto 48 11 22-0 eller bankgiro 383-9040. Inbetalningskort
Märk inbetalningen med ditt/företagets/föreningens namn i informationsfältet.
Skicka sedan dina kompletterande uppgifter med e-post till medlem@ljusterokanal.se eller vanlig post till: Solveig Björkman, Jockemsvägen 10, 184 95 Ljusterö

Ange:
Förnamn Efternamn
Gatuadress
Postadress
Telefon
Fastighetsbeteckning på Ljusterö